ნათია აფხაზავა
გამოქვეყნებულია: 26.03.2019 18:01
დასრულების თარიღი: 25.04.2019 18:01
0
450

საჯარო სივრცეების/დაწესებულებების ადაპტირება

პატივცემულო საკრებულოს თავმჯდომარე,

მოგეხსენებათ, თვითმმართველობის ექსკლუზიური უფლებამოსილებას წარმოადგენს ბავშვების, მოხუცებისთვის და შშმპ ადაპტირებული გარემოს უზრუნველყოფა. ამ კთხით კი მუნიციპალიტეტში ძალიან მძიმე სიტუაცია ამიტომ შემოვდივართ საკრებულოს რეგლამენტის 72 მუხლის 3 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის პეტიციის ინიციატივით. შესწავლილი იქნა აღნიშნული საკითხი, მოხვდეს სიტუაციური ანალიზი და შემდგომ ადაპტირების სტატეგიის/კონცეფციის შემუშავება.

პატივისცემით,

ნათია აფხაზავა

პეტიციამ საჭირო რაოდენობის ხელმოწერები ვერ დააგროვა.
პეტიციას ხელმოწერები არ აქვს