მარიამ კახიძე
გამოქვეყნებულია: 02.08.2021 14:44
დასრულების თარიღი: 01.09.2021 14:44
0
450

მაჭახელას ხეობის სოფლების გარე განათებით აღჭურვა

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა ჩხუტუნეთში ადილობრივების გამოკითხვის  შედეგად გამოიკვეთა პრობლემა გარე განათებასთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობა სოფელში ღამით ხშირად გადაადგილდება,  გარეული ცხოველების არსებობით ადგილობრივი მოსახლეობის სიცოცხლეს ექმნება საფრთხე. ამასთან სოფ. ზედა ჩხუტუნეთი აქტიურად იღებს  ვიზიტორებს სხვადასხვა ქვეყნიდან და მნიშვნელოვანია გზების განათებით აღჭურვა.   პრობლემის მოგვარება კი შეამცირებს გარეული ცხოვრელების ღამით სავალ ნაწილზე გადაადგილებას.  სოფელ აჭარისაღმართში, კერძოდ,  აჭარისაღმართის ქუჩა #7 მოსაწესრიგებელია შიდა გზები და დასამონტაჟებელია გარე განათება.

პეტიციამ საჭირო რაოდენობის ხელმოწერები ვერ დააგროვა.
პეტიციას ხელმოწერები არ აქვს