გურამ მიქელაძე
გამოქვეყნებულია: 11.02.2019 10:54
დასრულების თარიღი: 20.03.2019 11:13
324
315

ქ.ოზურგეთში გეოგრაფიული ობიექტისთვის (მოსკოვის ქუჩა) სახელწოდების გადარქმევის და მისთვის ბენიამინ ჩხიკვიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

სრულებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ ქალაქში სხვა უამრავი უფრო სერიოზული საკითხი არსებობდეს განსახილველი, თუმცა ურიგო არ იქნებოდა ყურადღება გაგვემახვილებინა ერთ საინტერესო და ვფიქრობთ მნიშვნელოვან ფაქტზე, რომლის გადაჭრაც ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელია. 

ქალაქებში ქუჩათა სახელდების პროცესი ყველა ეპოქაში ხორციელდება და ეს ქალაქის ცხოვრების ნაწილია. ხშირ შემთხვევაში ქუჩებისთვის სახელის მინიჭება, აღდგენა და გადარქმევა სხვადასხვა სუბიექტური მიზეზებით ხორციელდება.

ვფიქრობთ ძალიან ბევრი ობიექტური გარემოება არსებობს იმისათვის რათა ქ. ოზურგეთში მოსკოვის ქუჩას სახელწოდება შეეცვალოს. უკანასკნელი საუკუნეების განმავლობაში უამრავი გეოპოლიტიკური მოვლენების გადაფასების და გადააზრების შემდეგ შესაძლებელია გარკვეული დასკვნების გაკეთება. მიუხედავად პატივისცემისა იმ ქვეყნის, ნეიტრალური და არაიმპერიალუსტური აზროვნების მქონე ადამიანთა მიმართ, რომლის დედაქალაქის სახელსაც ატარებს ჩვენი ქალაქის ერთერთი პატარა ქუჩა, მიზანშეწონილია მოხდეს მისთვის სახელწოდების ცვლილება და დაერქვას ის სახელი, რომელიც ჭეშმარიტად გამოხატავს კონკრეტულ ტერიტორიაზე მომხდარი მოვლენების ანარეკლს. ეს იქნება ჩვენი მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფოებრივი აქტი, რომელიც პასუხობს რეალობას, ღირებულებებს და პატივს მიაგებს იმ ადამიანებს და იმ თაობას, რომლებიც პირველ რიგში ცხოვრობს ამ პატარა ქუჩაზე, ასევე ეს იქნება ჩვენ მიერ უდიდესი პატივისცემის გამოხატულება გურიაში და არა მარტო აქ დაბადებული ეროვნული გმირების და სხვა საზოგადო პოლიტიკურ მოღვაწეთა მიმართ, რომლებმაც არ დაიშურეს ძალისხმევა პრინციპულად დაეცვათ ეროვნული ინტერესები იმპერიალისტური აზროვნების მქონე სისტემის წინააღმდეგ.

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ქუჩას უნდა მიენიჭოს ბენიამინ ჩხიკვიშვილის სახელი.

ბენიამინ ჩხიკვიშვილი დაიბადა 1879 წელს, ოზურგეთის მაზრაში, სოფელ საყვავისტყეში. 1900-იანი წლების დასაყისში ის იყო გურიაში მიმდინარე რევოლუციური მოძრაობის ლიდერი, „გურიის რესპუბლიკის“ პრეზიდენტი, ხელმძღვანელობდა ნასაკირალის ბრძოლას 1905 წელს. 1918-1921 წლებში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის დროს ბენიამინ ჩხიკვიშვილი იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებს, იყო სოხუმის მერი, თბილისის მერი, ბათუმის ოლქის გუბერნატორი, პარლამენტის წევრი, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ოზურგთის პირველი თვითმმართველობის ორგანოს - ოზურგეთის სამაზრო ერობის წევრი. ბენიამინ ჩხიკვიშვილი დახვრიტეს 1924 წელს ანტისაბჭოთა აჯანყების მომზადების გამო. მისის საფლავის ადგილსამყოფელი უცნობია.

ბენიამინ ჩხიკვიშვილი ჩვენთვის ერთი მხრივ არის თავისუფლებისთვის და თანასწორობისთვის ბრძოლის სიმბოლო, ხოლო მეორე მხრივ, მისი პიროვნება და ბიოგრაფია უშუალოდაა დაკავშირებული გურიასთან, ოზურგეთთან და 1905 წლის მოვლენების გამო კონკრეტულად იმ გეოგრაფიულ არეალთან, სადაც მდებარეობს მოსკოვის ქუჩა.

შესაბამისად საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის „პ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის „ა.ე.“ ქვეპუნქტის, 86-ე მუხლის; საქართველოს მთავრობის დადგენილების „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის“ მე-4 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოგმართავთ თხოვნით განიხილოთ პეტიცია ქ. ოზურგეთში მოსკოვის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის და მისთვის ბენიამინ ჩხიკვიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ.

პეტიცია დასრულებულია
ანონიმური ხელმომწერი
სახელი, გვარი თარიღი
1
- 11/02/2019
2
ლევან მჟავანაძე 11/02/2019
3
- 11/02/2019
4
ირაკლი მახარაძე 11/02/2019
5
ივანე წყავზარაძე 11/02/2019
6
ვახტანგ ნიჟარაძე 11/02/2019
7
გიორგი ჯღარკავა 11/02/2019
8
- 11/02/2019
9
კარლო სიამაშვილი 11/02/2019
10
- 11/02/2019