ნანა ღაჟონია
გამოქვეყნებულია: 09.10.2018 10:59
დასრულების თარიღი: 08.11.2018 10:59
156
315

ახალი გზა ოქროსმუხუროს

ეს პეტიცია ეხება სოფ.ლიხაურის(ოქროს მუხუროს) გზას. რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იმყოფება. გასულ წლებში საგზაო სარემონტო სამუშაოები შემოიფარგლებოდა მხოლოდ დაგრეიდერებით, რაც არ აგვარებდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. 

გზაზე აღინიშნება მრავლობითი და ახლო-ახლო ღრმულები, რომელიც ქმნის ვიტყოდით ავარიულ სიტუაციებს.

მოგმართავთ თხოვნით გაითვალისცინოთ ჩვენი მდგომარეობა და საფუძვლიანად გაარემონტოთ ზემოთ მოხსენიებული სავალი გზა.

პეტიციამ საჭირო რაოდენობის ხელმოწერები ვერ დააგროვა.
ანონიმური ხელმომწერი
სახელი, გვარი თარიღი
1
გია ბაბილოძე 09/10/2018
2
დამიანე გორდელაძე 09/10/2018
3
სოფიო გორდელაძე 09/10/2018
4
ლია გიორგაძე 09/10/2018
5
მარიამი შილაკაძე 09/10/2018
6
საბა გორდელაძე 09/10/2018
7
ნატალია გორდელაძე 09/10/2018
8
ქრისტინე ჟორდანია 09/10/2018
9
ია გობრონიძე 09/10/2018
10
- 09/10/2018