ინგა კალანდარიშვილი
გამოქვეყნებულია: 05.12.2018 16:54
დასრულების თარიღი: 04.01.2019 16:54
331
315

სოფელ ლიხაურში შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა

 პეტიცია მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სოფელში არსებული,პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის,მოზარდებში,სოციალურად დაუცველთათვის, სტიმულირებას და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას.პროფესიონალების ცოდნის საფუძველზე ბენეფიციარები დაეუფლებიან ხეზე კვეთას,ქარგვას,ქსოვას,რეწვას,კალათებისა და გოდრების დამზადებას,მოხდება ამ ყველაფრის შესწავლა დამზადებული ნივთების რეკლამირება და რეალიზაცია.სოფელში მრავლადაა შშმ პირები,მათი მშობლები,რომლებსაც არ აქვთ ადგილი სადაც შეისწავლიან ხელსაქმეს,არ აქვთ საშუალება შეიძინონ მასალები ნაკეთობებისათვის,ისინი ხომ საზოგადოების ღირსეული წევრები არიან.პეტიციის დადებითად გადაჭრის შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ფართის მოწყობა,ხელსაწყოების და ინვენტარის შეძენა. პროფესიების დაუფლების შემდეგ  შეძლებენ არა მარტო მონაწილეობა მიიღონ რეგიონის მასშტაბით დაგეგმილ კულტურულ-შემოქმედებით ღონიძიებებში არამედ ეს გახდეს მათი შემოსავლის წყაროც.

სოციალური  ქსელების მეშვეობით მოხდება რეკლამირება,მოეწყობა გამოფენა-გაყიდვები,რეკლამირება მოხდება ადგილობრივი ტელევიზიისა და პრესის საშუალებით.

ჩვენი პეტიციის მოთხოვნა  სოფლისთვის ინოვაციური სიახლეა,განხორციელების შემთხვევაში სხვა სოფლებისთვის იქნება წამახალისებელი და მისაბაძი-ადგილობრივი მოსახლობის დასაქმების პერსპექტივით

ჩვენს მიერ  სოფელში რამდენიმე საქველმოქმედო ღონიძიება გაიმართა,პროექტში მონაწილეების შერჩევა მათი შესაბამისი ცოდნის და გამოცდლების საფუძველზე გუნდური შერჩევის პრინციპით გადაწყდა.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები მოგმართვათ თხოვნით,უმოკლეს ვადაში განიხილოთ წარმოდგენილი პეტიცია და გადაწყვიტოთ დადებითად.

პეტიციის წარმდგენი პირები :

ნანა ღაჟონია-01027038793 T-555 34 92 67

ქეთევან სალუქვაძე -33001049135  T-599 11 21 80

პეტიცია მზადდება ბიუროს მორიგ სხდომაზე გასატანად.

ანონიმური ხელმომწერი
სახელი, გვარი თარიღი
1
გია ბაბილოძე 05/12/2018
2
ინგა კალანდარიშვილი 05/12/2018
3
იური მამინაშვილი 05/12/2018
4
კობა მამინაშვილი 05/12/2018
5
გუგა კალანდარიშვილი 05/12/2018
6
ლილე მამინაშვილი 05/12/2018
7
ომარი კალანდარიშვილი 05/12/2018
8
ზოია წიტაიშვილი 05/12/2018
9
ერეკლე კალანდარიშვილი 05/12/2018
10
თეონა კალანდარიშვილი 05/12/2018