გოჩა ფირცხალავა
გამოქვეყნებულია: 20.04.2021 12:12
დასრულების თარიღი: 25.04.2021 12:52
458
413

ველობილიკი ფოთში

მოვითხოვოთ ველობილიკების შექმნა ფოთში. ამით ჩვენ გვექნება:
- მეტად სუფთა და ჯანსაღი გარემო
- მეტად წყნარი და მშვიდი ქალაქი
- გაცილებით ნაკლები საგზაო დატვირთვა,.
- ველო-ტურისტული ქალაქი
- ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემო
- ჯანსაღი ცხოვრების რეალობა.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის 28 მაისს მიღებულ იქნა №7/33 განკარგულება.

ანონიმური ხელმომწერი
სახელი, გვარი თარიღი
1
გოჩა ფირცხალავა 20/04/2021
2
მადონა ახალაია 20/04/2021
3
Ანასტასია Მინასოვა 20/04/2021
4
- 20/04/2021
5
ცოტნე ხარებავა 20/04/2021
6
მარიამ ბერია 20/04/2021
7
- 20/04/2021
8
- 20/04/2021
9
ნელი გაბისონია 20/04/2021
10
მარიამი გეთია 20/04/2021