პეტიციები

აიკრძალოს აზარტული თამაშების რეკლამების განთავსება მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტზე

აიკრძალოს აზარტული თამაშების რეკლამების განთავსება მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტზე

პეტიცია დასრულებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 101-ე მუხლის თანახმად პეტიციამ ,,აიკრძალოს აზარტული თამაშების რეკლამების განთავსება მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტზე“ მას შემდეგ, რაც დააგროვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ხმების საჭირო რაოდენობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 86-ე მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ შემდგომი განხილვისათვის გადაგზავნილ იქნა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საკითხის საბოლოო გადაწყვეტის მიზნით. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია სათამაშო ბიზნესის სარეკლამო საშუალების მუნიციპალურ ავტობუსებზე განთავსების აკრძალვა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ პეტიციით გათვალისწინებული საკითხი მიღებული იქნა ცნობად.
აკაკი გვიანიძე
ნურეთინ ჩარმიქლის ქუჩის სახელის გადარქმევა

ნურეთინ ჩარმიქლის ქუჩის სახელის გადარქმევა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 101-ე მუხლის თანახმად ელექტრონულმა პეტიციამ ,,ნურეთინ ჩარმიქლის ქუჩის სახელის გადარქმევის შესახებ“ მას შემდეგ, რაც ელექტრონულ პორტალზე დააგროვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ხმების  საჭირო რაოდენობა,  გადაგზავნილი იქნა განათლების განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიაში საკითხის განხილვისა  და სხდომაზე მისი გადაგზავნის და გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიაზე, რომელიც ჩატარდა 2018  წლის 29 ნოემბერს,  კომისიის წევრებმა განსახილვევლ საკითხს მხარი არ დაუჭირეს.

აღნიშნული საკითხი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  მიღებული იქნა ცნობად.

 

დავითი ფარტენაძე