მისამართი:: ჩოხატაური, წერეთლის ქუჩა #2
ტელეფონი: 577 47 43 34
ტელეფონი:
ელ-ფოსტა: sakrebulo@chokhatauri.gov.ge