მისამართი:: ქ. გორი, სტალინის გამზირი #16
ტელეფონი: +995 (370) 27-29-99
ტელეფონი: +995 (370) 27-71-33
ელ-ფოსტა: sakrebulo@gori.gov.ge