ნათი აფხაზავა
გამოქვეყნებულია: 25.03.2019 16:37
დასრულების თარიღი: 24.04.2019 16:37
3
157

დაბა ქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

პატივცემულო საკრებულოს თავმჯდომარე, 

მიმდინარე წლის თებერვალში ქედაში ახალგაზრდებთან შეხვედრისას განვიხილეთ ის გამოწვევბი რაც დაბის წინაშე დგას. ერთ ერთი პრობლემურ საკიტხად დასახელდა დაბა ქედის ცენტრის მოუწესრიგებლობა, მით უმეტეს აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს კარიბჭეს მაღალმთიანი აჭარისკენ. ვფიქრობთ ძალიან მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ქედის ცნეტრის კეთილმოწყობის კონცეფცია/დაპროექტება, რომელშიც დაცული იქნება კერძო და საჯარო ინტერესები, და შემდეგ საბიჯეტო სახსხრების მოძიება/ გამოყოფა. 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლმანეტის 117 მუხლის მე-4 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის თანახმად შემოვდივართ წინადადებით ადასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნით. 

პატივისცემით,

ნათია აფხაზავა 

პეტიციამ საჭირო რაოდენობის ხელმოწერები ვერ დააგროვა.
ანონიმური ხელმომწერი
სახელი, გვარი თარიღი
1
- 03/04/2019
2
მალვინა კონცელიძე 17/04/2019
3
- 18/04/2019