ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
  • ელექტრონული პეტიციის ვებ-აპლიკაცია მოამზადა "სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა" (ICCC) პროექტის ,,ინოვაციური მიდგომების გამოყენება მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებისათვის“ ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.
  • ელექტრონული პეტიციის სისტემის დანერგვა ხონის მუნიციპალიტეტში მოხდა კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი "სოხუმის“ მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.