ანჟელა წულაია
გამოქვეყნებულია: 04.06.2021 09:25
დასრულების თარიღი: 04.07.2021 09:25
134
120

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია სოფელ კონტუათში

კონტუათი მჭიდროდ დასახლებული სოფელია მდებარეობს ნახახულევის თემში ხონიდან 4 კმ-ში. აქაური მოსახლეობის განმარტებით, სოფელში არსებული საბავშვო ბაღი საჭიროებს რეაბილიტაციას,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება მეტად მნიშვნელოვანია აქ მცხოვრები პატარებისათვის.

ვინაიდან, სკოლამდელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტის  საკუთარ უფლებამოსილებას  განეკუთვნება,გთხოვთ, საკრებულო სხდომაზე საჯაროდ განიხილეთ აღნიშნული საკითხი და მიიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება.

აღნიშნული პეტიცია,  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2021 წლის 28 ივნისის სხდომის გადაწყვეტილების და „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულება (რეგლამენტი)-ს დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 20 ნოემბრის N21 დადგენილების, 125-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე გადაგზავნილია ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემდგომი რეაგირებისათვის.

შესრულებული პეტიციების ანგარიში აისახება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე www.khoni.gov.ge

ანონიმური ხელმომწერი
სახელი, გვარი თარიღი
1
- 04/06/2021
2
ნატალია კაკაბაძე 04/06/2021
3
ვლადიმერი კაკაბაძე 04/06/2021
4
გურანდა ცაგურია 04/06/2021
5
ანა ბუაძე 04/06/2021
6
გივი ბუაძე 04/06/2021
7
ბელა ბენიძე 04/06/2021
8
მაყვალა ჯიშკარიანი 04/06/2021
9
ნათია მაჭარაძე 04/06/2021
10
თამაზ ჯიშკარიანი 04/06/2021