ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
ჩვენ შესახებ
  • ელოქტრონული პეტიციის ვებ-აპლიკაცია მომზადდა პროექტის ,,ინოვაციური მიდგომების გამოყენება მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებისათვის“ ფარგლებში, რომელიც განახორციელა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა (ICCC), მცირე გრანტების პროგრამის (SGS) ფინანსური მხარდაჭერით.
  • მცირე გრანტების პროგრამა ხორციელდება პროექტის ,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ (RLD) ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.