მისამართი:: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქუჩა N1
ტელეფონი: 591 16 80 40
ტელეფონი: 0496 (26 10 10)
ელ-ფოსტა: genobabilodze@oz.gov.ge